Cultura Galicia
A Consellería de Educación concede o Selo Biblioteca Escolar Solidaria a 9 centros e renova o de outros 2
Wed, 21 Aug 2019 09:39:21 +0000
Summary: 
O obxectivo é recoñecer a bibliotecas que traballan de forma salientable a compensación de desigualdades e fomentan o voluntariado cultural entre os integrantes da comunidade escolar
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de conceder a 9 centros educativos o Selo Biblioteca Escolar Solidaria, ademais de renovarllo a outros 2 centros que o solicitaron. Trátase dun recoñecemento incluído no programa Bibliotecas Escolares Solidarias, no que se inclúen diferentes iniciativas destinadas a promover o voluntariado cultural en relación coas bibliotecas e a lectura entre alumnado e familias, así como recoñecer os esforzos das comunidade educativas por conformar bibliotecas inclusivas que axuden a paliar as desigualdades no acceso ao coñecemento. O programa desenvólvese en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado.

Os 9 centros que acadan o selo nesta convocatoria do curso 2018/19 son o CEIP Plurilingüe San Marcos (Abegondo), o CEIP Plurilingüe Graxal (Cambre), o CEIP Raquel Camacho (A Coruña), o IES Sofía Casanova (Ferrol), o CEIP San Ramón (Moeche), o CEIP da Pobra do Brollón (A Pobra do Brollón), o IES Xermán Ancochea Quevedo (A Pobra de Trives), o CEIP Pedro Antonio Cerviño (Campo Lameiro) e o IES María Soliño (Cangas do Morrazo).

Ademais, tal e como solicitaron, renovan o selo o CPI Plurilingüe Virxe da Cela (Monfero) e o CRA Mestra Clara Torres (Tui).

O Selo Biblioteca Escolar Solidaria é un recoñecemento ao traballo das comunidades educativas a prol dunha biblioteca escolar atenta ás necesidades de todos os seus integrantes en materia de lectura e de acceso ao coñecemento e que propician especificamente valores de xustiza e de solidariedade; que procuran a compensación de desigualdades con fórmulas de aproveitamento dos recursos a través de medidas  específicas, de carácter estrutural e sistemático; e que contan con alumnado voluntario e, tamén, con familias colaboradoras da biblioteca, en labores de xestión e dinamización.

Cada centro recibirá un diploma acreditativo ademais dunha asignación de 1.500 euros que deberá ser destinada a actividades da biblioteca escolar no ámbito da atención á diversidade que faciliten avances na configuración dunha biblioteca inclusiva.

A Consellería de Educación abre o prazo para solicitar os plans de formación permanente de profesorado (PFPP)
Tue, 20 Aug 2019 08:16:32 +0000
Summary: 
A finalidade é actualizar e perfeccionar as competencias profesionais dos docentes, necesarias para responder aos retos educativos actuais
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, vén de convocar a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar nos seus centros públicos no vindeiro curso 2019/20. O obxectivo desta iniciativa é actualizar e perfeccionar as competencias profesionais dos docentes, necesarias para responder aos retos educativos actuais, impulsando a súa aplicación e desenvolvemento na aula, e buscando a excelencia educativa e a mellora da calidade da educación e dos resultados escolares do alumnado.

A convocatoria está dirixida aos  centros públicos que impartan Primaria, ESO ou Bacharelato. A preinscrición poderá facerse ata o 27 de setembro de 2019 e a presentación de solicitudes estará aberta ata o 8 de outubro de 2019.

Cada centro realizará a solicitude a través da aplicación FProfe. Tanto durante o proceso de solicitude como ao longo de todo o desenvolvemento do plan (cuxa duración oscila entre dous e catro cursos académicos) o centro recibirá o apoio da rede de formación dependente do Consellería, a través dun asesor de formación asignado que guía este proceso e que se encarga de organizar as distintas xornadas de formación e de poñer en contacto aos centros cos relatores que lles interesen.

A convocatoria artéllase arredor de 11 liñas de traballo, entre as que se sinala como prioritaria a de Deseño e desenvolvemento curricular no marco do modelo competencial. Ademais desta liña os plans de formación poderán abordar a planificación estratéxica das linguas no centro, a integración didáctica das TIC, a escola inclusiva e atención á diversidade, a convivencia escolar e clima da aula, a actualización científica e didáctica do profesorado, a mellora da xestión dos centros, os programas europeos e internacionais, a biblioteca escolar, as iniciativas formativas no ámbito STEM e a orientación vocacional e profesional.

Neste sentido cómpre lembrar que todos os centros educativos que desenvolven as convocatorias STEM impulsada pola Consellería (Espazos Maker, STEMbach, Club de Ciencia...) teñen asociados un PFPP.

Proxectos Erasmus+

Cómpre sinalar que tamén a través dos PFPP se está a prestar formación e apoio a os centros educativos galegos que desenvolven proxectos Erasmus+, tanto para realizar as solicitudes nas diferentes accións da convocatoria como para desenvolver os proxectos nos que están involucrados.

Ademais, desde os PFPP foméntase o emprego da plataforma e-Twinning a través da que os centros poden traballar de xeito colaborativo con outros centros educativos de toda Europa.

Así mesmo, do desenvolvemento destes PFPP xorde a colaboración para os distintos proxectos Erasmus+ que lideran os CFRs e o CAFI e nos que participan  os centros educativos galegos.

Por outra banda, a Consellería está a desenvolver un proxecto europeo KA3 ATS STEM (Assessment of Transversal Skills in STEM) no que participan 12 socios de 8 países. Os centros que desenvolvan un PFPP nas liñas STEM e de internacionalización parten nunha boa posición para ser seleccionados como centros piloto neste proxecto enmarcado no apoio para a reforma de políticas educativas da comisión europea. Ademais, recentemente fóronlle concedidos á Consellería outro proxecto europeo KA3 e outros dous KA2.

Convocados, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia
Tue, 20 Aug 2019 07:11:05 +0000
Gallego

Resolución do 2 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, Celga, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

  • O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día 2 ata o 11 de setembro de 2019, para os cursos do primeiro cuadrimestre (outubro-xaneiro); e desde o 30 de decembro de 2019 ata o 10 de xaneiro de 2020, para os cursos do segundo cuadrimestre (febreiro-maio).
     
A Consellería de Educación inviste preto de 510.000 euros na mellora enerxética do CEIP de Tenorio (Cerdedo-Cotobade)
Mon, 19 Aug 2019 10:41:43 +0000
Summary: 
Carmen Pomar comprobou hoxe o avance dos traballos
A obra enmárcase no Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas
Gallego

A conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional, Carmen Pomar, comprobou esta mañá o avance das obras de rehabilitación enerxética que o seu departamento está a realizar no CEIP de Tenorio e que contan cun orzamento de 508.254,28 euros. Tal e como sinalou, o obxectivo é que o groso dos traballos estea rematado ao inicio do curso escolar. En calquera caso gardaranse as maiores condicións de seguridade naquelas obras que deban compatibilizarse co período lectivo. Na visita a conselleira estivo acompañada polo alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, e polo delegado da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís.

As obras no CEIP de Tenorio enmárcanse no Plan de Dotación de Infraestruturas Educativas, que ampliou este ano a súa vixencia ata 2021. En concreto esta actuación de mellora da eficiencia enerxética do centro contempla a substitución de carpinterías por unhas novas de aluminio con rotura de ponte térmica, ao tempo que se mudan tamén as persianas por outras de aluminio con illamento térmico a base de espuma de poliuretano inxectada. Así mesmo, renovaranse os tabiques interiores para mellorar a acústica e illarase a fachada mediante inxección en cámara de perlas expandidas de EPS, para mellorar o confort térmico, así como o baixo cuberta con paneis de lá de roca.

No referido ao sistema de calefacción,  mellorarase a instalación en xeral, independizarase o acceso á sala de caldeiras e cambiarase a caldeira de gasóleo por unha de biomasa. Ademais renovaranse algúns falsos teitos, pulirase o pavimento de terrazo, realizaranse traballos de pintura e substituiranse as luminarias por unhas LED, ademais de instalarse equipos de regulación e equipos de detección de movemento.

Xa no exterior, renovaranse os canlóns e baixantes no patio cuberto e colocarase nova carpintería exterior no ximnasio, con motorización das fiestras máis altas.

Un centro moi dinámico

A conselleira quixo destacar tamén o dinamismo deste centro do rural. Non en balde, o CEIP de Tenorio participa en programas como o de Introdución da robótica en primaria ou o de libro dixital E-Dixgal (ao que se incorporou no pasado curso 2018/19). Así mesmo, no curso que acaba de rematar desenvolveu tres liñas dos contratos- programa (Reforzo, orientación e apoio (PROA), Mellora das competencias clave e Mellora da convivencia e promoción da igualdade nos centros) e participou en ata catro iniciativas do Plan Proxecta, relacionadas coa antureza, a actividade física, o cinema e a fotografía.

Un total de 35 ANPAS de educación especial resultan beneficiarias das axudas da Consellería de Educación
Fri, 16 Aug 2019 10:00:25 +0000
Summary: 
A convocatoria contaba cunha contía de 73.647,69 euros para financiar actividades, gastos de material e mantemento de instalacións
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a resolución da convocatoria de axudas para confederacións, federacións e asociacións de nais e pais de alumnado de centros de educación especial, a través da que 35 destas entidades recibirán subvencións para financiar a súa actividade. A relación de beneficiarias pode consultarse na resolución no Diario Oficial de Galicia.

O importe das axudas oscila entre os 925 e os 8.599,23 euros. A convocatoria contaba cunha partida inicial de 60.000 euros ampliada a través da orde do 22 de abril de 2019 (DOG do 26 de abril), polo que o orzamento total  dedicado a esta convocatoria foi de 73.647,69 €. O obxectivo destas axudas é contribuír ao desenvolvemento das actividades e a sufragar gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material e mantemento ordinario das instalacións.

Sete centros educativos galegos son recoñecidos co Selo de Vida Saudable do Ministerio de Educación e Formación Profesional
Wed, 14 Aug 2019 08:50:43 +0000
Summary: 
Gallego

Un total de sete centros educativos galegos veñen de ser recoñecidos polo Ministerio de Educación e Formación Profesional co Selo de Vida Saudable polo seu traballo no fomento da aprendizaxe da saúde no eido educativo.

Os centros galegos que acadan este distintivo son o CPR Plurilingüe Santa María del Mar (A Coruña), o CEIP Plurilingüe O Ramo (Fene), o CPR Jorge Juan (Narón), o CPR Plurilingüe San José de Cluny (Santiago de Compostela), o IES Xograr Afonso Gómez de Sarria (Sarria), o CPR Plurilingüe Ntra. Sra. de la Asunción (Sarria) e o IES Celanova Celso Emilio Ferreiro (Celanova).

Este distintivo de calidade é un recoñecemento á asunción por parte dos centros das prácticas e hábitos de vida saudable, así como dunha educación física que permita o axeitado desenvolvemento persoal e social ao longo da escolarización do alumnado.

Poden acceder a este recoñecemento os centros sostidos con fondos públicos que asuman un compromiso firme e inequívoco co desenvolvemento e mellora da calidade educativa e a saúde e que presenten a correspondente memoria que describa o cumprimento dos requisitos indicados na convocatoria en relación co fomento dos hábitos saudables.

Listaxes definitivas de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa posdoutoral de 2019, modalidade A nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i
Tue, 13 Aug 2019 07:59:15 +0000
Gallego

Xúntanse as Listaxes definitivas de admitidos e excluídos das axudas de apoio á etapa posdoutoral de 2019, modalidade A nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i.
 

Tema: 
Ensinanza: 
Colectivo: 
Educación convoca 140 axudas para a mobilidade de universitarios a países extracomunitarios
Mon, 12 Aug 2019 09:09:15 +0000
Summary: 
A Xunta destina 238.000 euros a estas bolsas
Gallego

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional vén de publicar a convocatoria de bolsas destinadas ao alumnado das universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG) que participa en programas de mobilidade con países extracomunitarios no curso 2019/20.

O orzamento da convocatoria ascende a 238.000 euros, a mesma contía ca o ano anterior. A dotación económica asignada a cada persoa beneficiaria será dun máximo de 1700 euros, polo que poderán acceder a estas axudas ata 140 estudantes que ao longo do curso 2019/20 participen en programas de intercambio con países extracomunitarios, agás o programa "Erasmus+", relacionados cos estudos que está a cursar. Co fin de premiar o esforzo e a excelencia, o expediente académico será o único criterio para a concesión da axuda.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Para presentar as solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365. Os requerimentos e prazos poden consultarse na convocatoria no Diario Oficial de Galicia.

O obxecto do programa, que se puxo en marcha por primeira vez no curso 2011-12, é favorecer a mobilidade internacional do alumnado, un importante factor de estímulo que leva consigo unha maior riqueza e a apertura a unha formación de máis calidade. Así mesmo, permite ao alumnado participar nalgún tipo de actividade académica ou estudantil nunha institución diferente á súa, integrándose nunha comunidade internacional e multicultural que mellorará os seus coñecementos profesionais e lingüísticos, así como a súa cualificación.

Modificación do punto vixésimo primeiro, engadido un novo punto vixésimo segundo e engadido un punto 5 á disposición adicional primeira do Acordo polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal interino e substituto
Mon, 12 Aug 2019 07:23:48 +0000
Gallego

Xúntase a Resolución do 1 de agosto de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se dá publicidade do Acordo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as organizacións sindicais ANPE, CC.OO., CSI.F e FETE-UGT polo que se modifica o punto vixésimo primeiro, se engade un novo punto vixésimo segundo e se engade un punto 5 á disposición adicional primeira do texto refundido do Acordo do 20 de xuño de 1995 polo que se regulan o acceso e as condicións de traballo do persoal docente interino e substituto dependente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia que imparte ensinanzas distintas das universitarias (publicado pola Resolución do 28 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, Diario Oficial de Galicia número 131, do 11 de xullo).
 

Colectivo: 
Case o 82% dos usuarios dos comedores escolares xestionados pola Xunta gozan do menú gratuíto ou pagando 1 euro ao día
Sat, 10 Aug 2019 10:00:54 +0000
Summary: 
Desde 2009 a Consellería incrementou o número de prazas en comedores escolares en máis de 16.800, é dicir, case un 30 por cento máis
O investimento en comedores escolares para cada curso ronda os 30 millóns de euros
O prezo do menú é 0 para os comensais dos Centros de Educación Especial (CEE)
Gallego

Case o 82% dos usuarios dos comedores escolares xestionados pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional gozan deste servizo de forma gratuíta ou pagando tan só 1 euro ao día. Así se desprende do balance dos datos realizados ao remate do curso 2018/19, no cal o departamento educativo da Xunta de Galicia analiza os datos do servizo complementario prestado, ben a través de comedores de xestión directa (con cociña no centro), ben de xestión indirecta (sen cociña no centro).

En concreto o 74,5% dos comensais gozaron do menú totalmente de balde, mentres que o 7,2% pagaron 1 euro ao día, o 4,6% pagaron 2,5 euros ao día e o 13,7% con rendas máis altas aboaron 4,5 euros por menú. Cómpre salientar que o prezo sempre é 0 para os comensais dos Centros de Educación Especial (CEE).

Por provincias, os datos son os que seguen:

Provincia

Gratis

1 euro/día

2,5 euros/día

4,5 euros/ día

A Coruña

70%

8,5%

5,5%

16%

Lugo

76,7%

6%

4,3%

13%

Ourense

80,4%

5,7%

3,4%

10,5%

Pontevedra

75,2%

7,2%

4,6%

13%

Total

74,5%

7,2%

4,6%

13,7%

 

Cómpre lembrar que a Consellería introduciu o sistema de pago por renda no ano 2013, co fin de garantir a gratuidade para a meirande parte dos comensais ao tempo que as familias con maior capacidade económica contribúen á prestación deste servizo complementario. O cálculo do prezo público que debe pagar cada familia establécese en base a tres grupos diferenciados de familia e, dentro deles, a intervalos de renda neta per cápita. Os criterios e os umbrais de renda permanecen invariables desde a publicación en 2013 do decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería.

O compromiso da Consellería coa consolidación do comedor escolar como un recurso que axude a conciliar a vida escolar e familiar é firme e tradúcese nun investimento por curso neste servizo que ronda os 30 millóns de euros, o dobre do que se destinaba en 2007 a este mesmo fin. Ademais, desde 2009 o número de prazas en comedores escolares incrementouse en máis de 16.800, é dicir, case un 30 por cento máis.

Elaboración dos menús

Os menús establecidos nos centros escolares con servizo de comedor xestionado pola Consellería de Educación (sexan de xestión directa ou indirecta) están avaliados pola Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, no marco da Guía de axuda para programar os menús escolares, elaborada pola Xunta de acordo coa normativa de seguridade alimentaria e os estándares nutricionais nacionais e internacionais.

No caso dos comedores de xestión indirecta (cátering), ademais da mencionada Guía, as empresas teñen que cumprir estritamente co prego de condicións de contratación pública establecido para tal efecto.

De feito este mesmo ano a Consellería aprobou o novo prego de condicións que rexerá os lotes dos 133 comedores de cátering da Consellería para os vindeiros dous cursos 2019-20 e 2020-21, nos que se pon en valor na elaboración dos menús produtos alimenticios frescos, de tempada ou a granel, subministrados por establecementos da zona, ou o uso de produtos lácteos producidos a menos de 100 quilómetros dos centros de ensino

As empresas adxudicatarias deberán realizar, ademais, unha ficha técnica para cada un dos pratos onde se especifique, entre outros, a totalidade dos ingredientes, a gramaxe correspondente e a trazabilidade dos mesmos; así como a identificación dos provedores das materias primas que se utilizan nos menús, entre outras melloras nos pregos.

Ademais das novas condicións introducidas, nesta nova licitación mantéñense os criterios de mellora que a Consellería foi incluíndo en anteriores licitacións co fin de acadar unha mellor calidade do servizo de comedor escolar, tales como a limitación a un máximo de 200 quilómetros da distancia á que poden estar as instalacións nas que se elaboren os menús ou a esixencia de que a Consellería lle reteña ás empresas o 1% do orzamento de adxudicación, unha contía que se destina directamente a realizar auditorías periódicas (a través de empresas especializadas en auditoría de calidade hixiénico-sanitaria e nutricional) co fin de comprobar o cumprimento dos pregos que rexen o contrato e garantir que os ingredientes utilizados na elaboración dos pratos, o tamaño das racións e a preparación e presentación cumpran cos estándares nutricionais previstos na devandita guía.

Axudas a outras entidades

Ademais dos comedores que xestiona de forma directa ou indirecta, a Consellería colabora con outras entidades que prestan o servizo de comedor escolar, chegando a ata 14.000 usuarios máis.

Deste xeito a través dos convenios asinados cos respectivos 14 Concellos por importe de máis de 1,1 millóns de euros, apoiouse subvencionáronse os menús en 50 comedores de  Ames, Betanzos, Cangas, Ferrol, Gondomar, Lugo, Manzaneda, Meaño, Mugardos, Muíños, Oroso, Ponteareas Santiago de Compostela e Sarria.

Ademais a Consellería destinou no curso 2018-19 un total de 550.000 euros para axudar a sufragar os comedores escolares xestionados polas Anpas. Coma cada ano, este departamento convoca estas bolsas coas que cofinancia ata un máximo do 50% do custe do servizo.

Así mesmo, asináronse convenios por importe de máis de 210.000 euros con 13 entidades que apoian alumnado con discapacidade para financiar os menús de preto de 500 comensais entre estas alumnas e alumnos.


rssfeedwidget.com