(DOG)
DECRETO 105/2020, do 9 de xullo, polo que se crea a Comisión Interdepartamental da Ribeira Sacra.
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
I. Disposicións xerais
Consellería de Cultura e Turismo
ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se declara de utilidade pública a Asociación Párkinson de Vigo.
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
DECRETO 106/2020, do 23 de xullo, polo que se aproba o cambio de titularidade a prol do Concello de Vila de Cruces do treito antigo da EP-6408 Merza-Bascuas.
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
ORDE do 21 de xullo de 2020 pola que se fai pública a resolución da orde de convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20.
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
ORDE do 9 de xullo de 2020 pola que se fixa o prezo de venda ao público dunha publicación.
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Cultura e Turismo
RESOLUCIÓN do 28 de xullo de 2020 pola que se fai pública a relación de aspirantes declarados/as aptos/as nas probas para a obtención da habilitación de persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas pola Resolución do 27 de febreiro de 2020 (Diario Oficial de Galicia número 45, do 6 de marzo).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Academia Galega de Seguridade Pública
ORDE do 24 de xullo de 2020 pola que se resolve a convocatoria pública de provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo anunciado pola Orde do 9 de marzo de 2020.
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 29 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se acorda a ampliación dos prazos para expedir e presentar a certificación previstos na Resolución do 22 de xuño de 2020, pola que se acorda a apertura do período de presentación de solicitudes de elección de postos de traballo e de xustificación da posesión de méritos e requisitos do concurso ordinario para a provisión de postos de traballo vacantes da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia.
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
EDICTO (RSU 6327/2019-RMR).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)
EDICTO (DSP 334/2019).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 2 da Coruña
EDICTO de notificación de sentenza (294/2020).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 4 da Coruña
EDICTO (ETX 32/2020).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela
EDICTO (DSP 6/2020).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 1 de Santiago de Compostela
EDICTO (ETX 57/2020).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 2 de Santiago de Compostela
EDICTO (PO 324/2019).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela
EDICTO de declaración de insolvencia (ETX 5/2020).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela
EDICTO de notificación de decreto de insolvencia (ETX 5/2020).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 3 de Santiago de Compostela
EDICTO (124/2018).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado do Social número 14 de Barcelona
ANUNCIO do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se emprazan as persoas interesadas no recurso contencioso- administrativo PA 156/2020 contra a Orde do 4 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo superior da escala de facultativos de servizos sociais, especialidade psicoloxía, da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma (Diario Oficial de Galicia número 213, do 8 de novembro).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
a) Administración autonómica
Consellería de Facenda
ANUNCIO do 21 de xullo de 2020, da Dirección Xeral da Función Pública, polo que se emprazan as persoas interesadas no recurso contencioso-administrativo PA 116/2020 contra a Orde do 4 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso extraordinario de consolidación de emprego para o ingreso na categoría 006, grupo I, titulado superior psicólogo/a, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia (Diario Oficial de Galicia número 213, do 8 de novembro).
Tue, 04 Aug 2020 00:00:00 +0200
a) Administración autonómica
Consellería de Facenda

rssfeedwidget.com