(DOG)
DECRETO 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
I. Disposicións xerais
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2019 de modificación da composición do Comité Territorial de Ética da Investigación de Pontevedra-Vigo-Ourense.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
b) Nomeamentos
Consellería de Sanidade
RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se lles dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre de 2019.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 11 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se determinan os servizos mínimos dirixidos a garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 16 de outubro de 2019 no que afecta o Xulgado de Paz das Pontes de García Rodríguez.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
ORDE do 11 de outubro de 2019 pola que se establecen os servizos mínimos que se prestarán durante a folga convocada no Concello das Pontes de García Rodríguez para o día 16 de outubro de 2019.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Infraestruturas e Mobilidade
ORDE do 2 de outubro de 2019 pola que se resolve a concesión dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema universitario de Galicia.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
ORDE do 10 de outubro de 2019 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos no sector do ensino durante a folga xeral convocada para o día 16 de outubro de 2019 no ámbito territorial do concello das Pontes de García Rodríguez.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional
ORDE do 11 de outubro de 2019 pola que se determinan os servizos mínimos en materia de asistencia sanitaria durante a folga convocada para o día 16 de outubro de 2019 no ámbito territorial do concello das Pontes de García Rodríguez.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Sanidade
RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2019 pola que se acorda prorrogar o encargo á empresa pública Tragsatec, Tecnología y Servicios Agrarios, S.A., como medio propio personificado, da execución da recollida de mostras do programa de vixilancia sanitaria das zonas de baño de Galicia, durante as tempadas 2020 e 2021.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Sanidade
ORDE do 11 de outubro de 2019 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos durante a folga xeral convocada para o día 16 de outubro de 2019 no ámbito territorial do Concello das Pontes de García Rodríguez.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Consellería de Política Social
RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2019 pola que se convoca unha xornada sobre alertas por enxames de abellas e niños de avespas.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Academia Galega de Seguridade Pública
RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Axencia Galega de Infraestruturas
RESOLUCIÓN do 3 de outubro de 2019 pola que se convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
RESOLUCIÓN do 7 de outubro de 2019 pola que se modifica a distribución entre créditos orzamentarios da Resolución do 6 de xuño de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións do programa de fomento do parque de vivenda en alugamento do Plan estatal de vivenda 2018-2021, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019, con carácter plurianual (código de procedemento VI432C).
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
III. Outras disposicións
Instituto Galego da Vivenda e Solo
ORDE do 30 de setembro de 2019 pola que se nomea o tribunal que deberá cualificar o proceso selectivo unitario para o ingreso nos corpos da policía local, categoría de policía, quenda de acceso libre.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro).
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante/a cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro).
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019 pola que se convocan probas selectivas para o acceso á escala técnica superior de administración, subgrupo A1, polas quendas de promoción interna e de acceso libre.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Universidade de Santiago de Compostela
RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2019 pola que se convocan probas selectivas para cubrir dúas prazas da categoría profesional técnico/a de investigación, área bioloxía-saúde (ciencias morfolóxicas), grupo III, pola quenda de acceso libre, vacantes no cadro de persoal laboral.
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
IV. Oposicións e concursos
Universidade de Santiago de Compostela
EDICTO (232/2018).
Mon, 14 Oct 2019 00:00:00 +0200
V. Administración de xustiza
Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 do Carballiño

rssfeedwidget.com