(DOG)
RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI437A).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
EXTRACTO da Resolución do 7 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI437A).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
ORDE do 7 de marzo de 2019 de aprobación definitiva da modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento do Concello de Melide na UA-4.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
ORDE do 8 de marzo de 2019 de aprobación definitiva do Plan xeral de ordenación municipal de Quiroga (Lugo).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2018.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Consellería do Medio Rural
RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2019 pola que se convoca o curso monográfico O patrimonio cultural como instrumento de desenvolvemento sustentable e de relevancia turística.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Escola Galega de Administración Pública
RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2019 pola que se convoca un curso de prevención de riscos laborais de nivel básico para persoal empregado público, traballador por conta allea ou autónomo, empresario e persoa con inquedanzas no ámbito da prevención de riscos laborais.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
III. Outras disposicións
Escola Galega de Administración Pública
ORDE do 18 de marzo de 2019 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a // axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a // axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro), pola que se dá publicidade de diversos acordos.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 26 de febreiro de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 003 (auxiliar de enfermaría) do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 18 de setembro de 2017 (Diario Oficial de Galicia número 182, do 25 de setembro), pola que se dá publicidade de diversos acordos.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo de xestión da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, do tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 pola que se fai pública a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio do proceso selectivo.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Facenda
ORDE do 12 de marzo de 2019 pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes nesta consellería.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
IV. Oposicións e concursos
Consellería de Cultura e Turismo
EDICTO (PO 4043/2019).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Contencioso-Administrativo, Sección Segunda)
EDICTO (PO 4046/2019).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Contencioso-Administrativo, Sección Segunda)
EDICTO de publicación de sentenza 436/2017 pola que se anula parcialmente o Plan xeral de ordenación municipal de Coristanco.
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Contencioso-Administrativo, Sección Segunda)
EDICTO (RSU 3418/2018).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)
EDICTO (RSU 3693/2018 MRA).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)
EDICTO (PO 245/2017).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Xulgado de Primeira Instancia número 5 de Santiago de Compostela
EDICTO (14/2019).
Fri, 22 Mar 2019 00:00:00 +0100
V. Administración de xustiza
Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 1 do Carballiño

rssfeedwidget.com