King Mongkut's University of Technology Thonburi
ประชุมหารือเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล
Mon, 21 May 2018 11:26:34 GMT
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล
สถาปัตย์ฯ ออกแบบนิเทศศิลป์ โชว์ MAKE / SENT ในงาน ‘CMD Degree Show 2018’ ณ หอศิลป์ศุภโชคดิอาร์ตเซ็นเตอร์ ตัั้งแต่วันนี้ - 27 พ.ค.61
Fri, 18 May 2018 10:39:07 GMT
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานงานแสดงศิลปนิพนธ์ ของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ‘CMD Degree Show 2018’ ภายใ
คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
Fri, 18 May 2018 14:47:46 GMT
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ในศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ขยายเวลาถึงสิ้นเดือนพค. 61 สมัครทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
Thu, 17 May 2018 15:30:36 GMT
การสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) และปริญญาเอก โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลาการสมัคร วันที่ 22 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2561
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมก๊าซชีวภาพ
Wed, 16 May 2018 02:08:48 GMT
ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการจัดการและใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร (ECoWaste) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีความประสงค์ในการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เรื่องเทคโนโลยีก๊าซชี
มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. เปิดอบรมหลักสูตร “การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้างงานทาง”
Wed, 09 May 2018 11:46:39 GMT
โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรแม่ข่ายของสภาวิศวกร กำหนดจัดอบรมเชิงวิชาการหลักสูตร “การตรวจการจ้าง และการควบคุมงานก่อสร้างงานทาง” ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ขอเรียนเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมบรรยายเรื่อง “Publication Ethics”
Mon, 07 May 2018 15:49:38 GMT
โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/k8LueD
ประกาศรับสมัครทุนจ้างงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2560
Mon, 07 May 2018 16:27:02 GMT
นักศึกษาที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน หรือมีปัญหาทางการเงินกระทบกับการศึกษา หรือต้องการหาประสบการณ์การทำงาน
ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายเรื่อง “Smart Life at Smart Home”
Thu, 03 May 2018 15:12:49 GMT
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. ร่วมกับบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดการบรรยายเรื่อง “Smart Life at Smart Home” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา MR218-219 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของนิทรรศการ ASEAN Sustainable Energy Week
ประชาสัมพันธ์โครงกา "Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)
Thu, 26 Apr 2018 08:47:54 GMT
คปก. ประชาสัมพันธ์โครงการ "Super Doctor การประกวดการสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.)" เปิดรับผลงานไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.61

rssfeedwidget.com