King Mongkut's University of Technology Thonburi
FIBO จัดสัมมนาด้านหุ่นยนต์ The 1st Robotics Engineers Forum in Bangkok
Wed, 26 Jul 2017 16:21:50 GMT
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานสัมมนา The 1st Robotics Engineers Forum in Bangkok
ผู้อำนวยการฟีโบ้ ร่วมเสวนา กรุงเทพธุรกิจ Roundtable #ซีรีส์3 “Future with Robotics”
Wed, 26 Jul 2017 16:28:05 GMT
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมเสวนากรุงเทพธุรกิจ Roundtable #ซีรีส์3 หัวข้อ Future with Robotics ณ สตูดิโอ NOW@SIAM
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักวิจัย ครั้งที่ 5/2560 (ด้านสังคมศาสตร์)”
Mon, 24 Jul 2017 14:47:53 GMT
โปรดลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/SEbPXP ปิดรับรายชื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก LA และ TA ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
Wed, 19 Jul 2017 15:30:40 GMT
สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้ช่วยดูแลกลุ่มกิจกรรม (LA) และ ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
Tue, 18 Jul 2017 17:26:46 GMT
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าระดับปริญญาตรี และวันทำสัญญารับทุน
พรุ่งนี้แล้ว สำหรับกิจกรรม PLC ครั้งที่ 8 หัวข้อ Active Learning Science Class
Tue, 18 Jul 2017 09:33:55 GMT
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00-15.30 น
กำหนดการ โครงการพัฒนานักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
Mon, 17 Jul 2017 14:26:16 GMT
คณะวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนานักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์”
กำหนดการโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
Mon, 17 Jul 2017 14:12:56 GMT
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “บทบาทสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการพัฒนา Social Change agent”
กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
Mon, 17 Jul 2017 14:20:29 GMT
คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องเรียนรวม 600 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนไทยพลาสติกส์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน
Fri, 14 Jul 2017 11:22:59 GMT
คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครทุนไทยพลาสติกส์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ทุน

rssfeedwidget.com