OFERTA NAJMU GABINETU STOMATOLOGICZNEGO
      Gmina Chojnice oferuje do wynajęcia gabinet stomatologiczny w budynku Ośrodka Zdrowia w m. Charzykowy przy ul. Rybackiej 6a. Atrakcyjna lokalizacja w centrum wsi,      6 km od Chojnic. Powierzchnia gabinetu to 20 m2. Możemy zaoferować pomoc w przygotowaniu oferty dla NFZ, gdyby zainteresowany lekarz chciał pozyskać kontrakt na świadczenie usług stomatologicznych w ramach […]
RAPORT O STANIE GMINY CHOJNICE ZA 2018 ROK
Nabór na kandydata na kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNICACH OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA NA KURATORA DLA OSOBY CZĘŚCIOWO UBEZWŁASNOWOLNIONEJ Na podstawie art. 3 pkt 5 lit. j Ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gminy a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z […]
VII Sesja Rady Gminy w Chojnicach – dnia 31 maja 2019 r., godz. 10.00

rssfeedwidget.com