ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๙ x ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18
ซื้อโช๊คเก้าอี้สำนักงานพร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18
ซื้อกระดาษต่อเนื่อง ขนาด ๙ x ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-18
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทาสีภายใน-ภายนอกอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-18
จ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17
จ้างปรับปรุงแก้ไขท่อน้ำทิ้งอุดตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทโทรทัศน์ LED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงาน เก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17
ซื้อน้ำยาเคมีถังดับเพลิง จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยนและตั้งศูนย์ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17
ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 844 ระนอง จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-17
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้งาน ณ สำนักงานคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ท่าอากาศยานนานาชาติ (ทดแทนของเดิม) จำนวน 33 เครื่อง และซื้อเพิ่มเติม จำนวน 17 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-17
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ทะเบียน กพ-9121 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-16
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโทรศัพท์ตั้งโต๊ะใช้กับตู้สาขา ของสท.นนทบุรี 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-16
ซื้อซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-16
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในราชการกรมสรรพากร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-16
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-16
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 131001-06710000-128 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-16

rssfeedwidget.com