BUREAU ARBITRAGE VLAAMS-BRABANT Feed
REGLEMENTS WIJZIGING AANTAL WISSELSPELERS ELITE JEUGD
vr, 28 sep 2018 14:15:08 +0200
Aantal wisselspelers bij ELITE JEUGD vanaf 01 Okt 2018. Zie boekje aanvulling bij “regels van het voetbalspel” rooster 2.2 Systeem van wissels blz 13 ELITE Jeugd. U18 Max aantal Wisselspelers : 4 wijzigen in 7 ipv 4 U15 en U16 aantal Wisselspelers : 4 wijzigen in 5 ipv 4
UITRUSTING VAN DE SPELERS
vr, 28 sep 2018 14:11:06 +0200
Regel 4 : UITRUSTING VAN DE SPELERS : Beide ploegen moeten kleuren dragen die hen onderscheiden van elkaar. Dit geld voor shirt, broek en kousen ! In de praktijk: indien er twee ploegen zich aanbieden met dezelfde kleur van shirt, broek en kousen dan moet de thuisploeg zich aanpassen. Indien zij dit niet kunnen is het aan de bezoekers , indien zij dit ook niet kunnen , laat je de wedstrijd gewoon doorgaan . Dit moet men noteren in opmerkingen dat de thuisploeg zijn kleuren van broek en kousen niet kon aanpassen. Het is wel te verstaan dat de shirt altijd moet verschillen van kleur, indien hier niet kan aan voldaan worden dan kan de wedstrijd niet doorgaan .
SPORTONGEVAL - NIEUW FORMULIER !
zo, 23 sep 2018 13:17:33 +0200
Sportongeval? Nieuw formulier te gebruiken vanaf heden!
OPLEIDING ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER
vr, 21 sep 2018 20:11:42 +0200
Op donderdag 27 september 2018 te 21u stipt, gaat een cursus voor assistent-scheidsrechter door in de installaties van HRITO Wemmel Campus Zyp 14-16 te 1780 WEMMEL en dit na de training van de AR's van 1 en 2 Prov. Indien U enige interesse heeft of eventueel overweegt (ook toekomstig) de overstap te maken naar AR, bent U op vrijwillige basis uitgenodigd. Vooraf inschrijven is NIET nodig. Een overstap, zonder het volgen van deze cursus, is echter uitgesloten.
IDENTITEITSKAARTEN ZIJN NIET VERPLICHT !
di, 11 sep 2018 23:32:18 +0200
Identiteitskaarten zijn niet verplicht, enkel een document dat de identiteit kan staven. Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd: elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie; een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document; een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische identiteitskaart; een afdruk van de gegevens met foto opgenomen in E-Kickoff na lezing en koppeling van het identiteitsbewijs; elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB. Indien een speler geen licentie of officieel identiteitsbewijs kan voorleggen, al naargelang, moet de scheidsrechter deze tekortkoming op het wedstrijdblad vermelden.
NOOIT EEN SPELER WEIGEREN !
di, 11 sep 2018 23:30:04 +0200
Nooit een speler weigeren, ook al staat hij niet in de te selecteren spelers, deze gegevens in de opmerkingen plaatsen maar zeker laten meespelen. Het is niet aan de Ref om te oordelen wie er fout is, de club of de dienst inschrijvingen of .....
MODULE BESCHIKBAARHEDEN
za, 01 sep 2018 11:04:24 +0200
Beste scheidsrechter, Beste assistent, Vanaf heden is er een nieuwe module van toepassing om uw beschikbaarheden als scheidsrechter te melden. We hebben vastgesteld dat er verschillende onder jullie zijn die echter nog niet overgeschakeld zijn naar dit nieuwe systeem of voor september heel weinig beschikbaar zijn. Mogen wij er op aandringen om dringend over te schakelen en jullie beschikbaarheden in te geven in E-Kickoff of jullie beschikbaarheden aan te vullen? Vanaf heden is het aanvragen van verlof via de oude module ook niet meer van toepassing. Gezien een wijziging of annulering van een beschikbaarheid (om uitzonderlijke reden) niet meer mogelijk is twee weken vóór de wedstrijd, vragen wij om het secretariaat tijdens de kantooruren telefonisch te verwittigen (02/367.67.11) en uw afmelding per mail te staven met een doktersattest of een attest van uw werkgever. Met sportieve groeten, Namens het Bureau Arbitrage Vlaams-Brabant.
NAZICHT IDENTITEIT
wo, 29 aug 2018 18:24:26 +0200
Beste scheidsrechter, Graag vestigen wij uw aandacht op het volgende. Het voorbije seizoen stelden wij vast dat tal van clubs het niet zo nauw namen wat de controle van de identiteitsgegevens van spelers/speelsters maar ook zeer zeker de officials en de staf op het wedstrijdblad betrof. Vanuit het bureau arbitrage verzoeken wij jullie dan ook om hier vanaf heden de nodige aandacht aan te schenken. De te volgen procedure kan je nalezen in bijlage (pdf). Namens het bureau arbitrage
GROUP S CUP 2018/2019
di, 07 aug 2018 01:26:37 +0200
Vervangingen In de bekerwedstrijden wordt een vervanging van maximum 4 spelers toegelaten. Modaliteiten Principes Verplichte deelname van alle clubs uit 4 de , 3 de , 2 de en 1 ste Provinciale, behalve de eerste B-ploegen, die niet mogen deelnemen aan de competitie. Voorronde ACFF Zie modaliteiten Brabant ACFF. Voorronde Voetbal Vlaanderen De ploegen van de 1 ste en 2 de Provinciale worden, na loting door het Provinciaal Organisatiecomité van Brabant Voetbal Vlaanderen, in twee reeksen ingedeeld (reeks A en B). De ploegen van de 3 de en 4 de Provinciale worden door het Provinciaal Organisatiecomité van Brabant Voetbal Vlaanderen onderverdeeld in twee gewestelijke reeksen. Elke reeks moet een paar aantal ploegen bevatten. Indien het aantal ploegen van 3 de en 4 de Provinciale geen paar getal zou zijn, wordt de deelneming van de club met het meeste recente stamnummer geweigerd. Elke ploeg speelt vier wedstrijden in een voorronde, twee thuis en twee op verplaatsing, met een reeks van vijf strafschoppen na elke wedstrijd. Na de voorziene vier wedstrijden, wordt er in elke reeks een rangschikking opgemaakt, in volgorde van belangrijkheid, rekening houdend met : 1. het aantal behaalde punten ; 2. het aantal gewonnen wedstrijden ; 3. het doelpuntensaldo (gescoorde min geïncasseerde doelpunten) ; 4. het hoogst aantal gescoorde doelpunten ; 5. het hoogst aantal doelpunten gescoord op verplaatsing ; 6. het laagste aantal doelpunten geïncasseerd op verplaatsing ; 7. het grootste aantal gescoorde strafschoppen na de 4 wedstrijden ; 8. de loting door het Provinciaal Comité van Brabant. In Brabant Voetbal Vlaanderen betwisten de eerste vier gerangschikte ploegen van elke reeks (samen 16 ploegen) de verdere bekercompetitie. Deze wordt gespeeld, na loting door het Provinciaal Organisatiecomité van Brabant Voetbal Vlaanderen, met rechtstreekse uitschakeling. In deze wedstrijden zullen de ploegen uit de reeksen C en D automatisch als thuisploeg uitgeloot worden tegen een ploeg uit de reeksen A en B. Nadien worden, na loting door het Provinciaal Organisatiecomité, tussen de clubs van Brabant Voetbal Vlaanderen de volgende drie rondes gespeeld, met rechtstreekse uitschakeling, om een finalist aan te duiden. Finale De finale wordt gespeeld op neutraal terrein tussen de finalist van Brabant Voetbal Vlaanderen en de finalist van Brabant ACFF. Reglement Art. 1. De organisatie is in handen van een comité ad hoc, bestaande uit evenveel leden van het PC Brabant Voetbal Vlaanderen als het PC Brabant ACFF. De disciplinaire aangelegenheden en geschillen worden, naar gelang het geval, behandeld door afzonderlijk het PC Brabant Voetbal Vlaanderen of het PC Brabant ACFF, behalve voor de finale, waarvoor indien nodig een kamer ad hoc, bestaande uit twee leden van de PC Brabant Voetbal Vlaanderen en twee leden van het PC Brabant ACFF, wordt samengesteld Art. 2. De competitie wordt begiftigd met een beker. De spelers van de ploegen die hebben deelgenomen aan de finale, evenals de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters die de finale hebben geleid, ontvangen een trofee. Art. 3. Tot en met de aanduiding van de finalisten, hebben de bevoegde Provinciale Comités tot taak de kalender van de wedstrijden op te maken en over te gaan tot loting van de tegenstrevers en aanduiding van het terrein waarop de wedstrijd dient gespeeld te worden, zijnde dit van de 1 ste door loting aangeduide club. Art. 4. Voor iedere forfait worden de drie punten van de wedstrijd en vijf doelpunten aan de rechthebbende club toegekend, evenals een vergoeding van € 125,00. Art. 5. In de voorronde is er geen verdeling van ontvangsten. Nadien ontvangt de thuisclub 1/3 de van de inkomgelden, de bezoekende club 2/3 de van de inkomgelden. De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. Art. 6. De spelers moeten voldoen aan alle reglementaire kwalificatie-voorwaarden. De vier op het wedstrijdblad vermelde wisselspelers mogen als vervangers aan het spel deelnemen. Art. 7. Het wedstrijdblad moet digitaal verstuurd worden. Art. 8. Wanneer, na de voorronde, een wedstrijd onbeslist eindigt, zal de winnaar aangeduid worden door middel van een strafschoppenserie zoals voorzien bij de Spelregels. Art. 9. De datum en de plaats van de finale worden door het organisatiecomité ad hoc vastgesteld. Elke club zal vijf toegangskaarten voor de finale moeten aankopen. De rekening-courant van de club zal ambtshalve gedebiteerd worden met het verschuldigde bedrag. Art. 10. Iedere klacht moet op straffe van nietigheid via E-kickoff of aangetekend ingediend worden bij het Algemeen Secretariaat van de KBVB, Houba de Strooperlaan, 145 te 1020 Brussel en op straffe van verval uiterlijk de tweede kalenderdag, volgend op de wedstrijd, waarop ze slaat. Art. 11. Indien een klacht betreffende een vergissing welke door de scheidsrechter wordt begaan bij het toepassen van de spelwetten gegrond wordt erkend en het bevoegd comité de mening toegedaan is dat de gezegde vergissing de uitslag van de wedstrijd heeft beïnvloed, zal deze wedstrijd beschouwd worden als geëindigd op een gelijk spel. In dat geval zal de winnaar door loting worden aangeduid. Art. 12. Indien een klacht betreffende feiten van sportieve aard of kwalificatie van spelers gegrond wordt bevonden en de uitslag van de wedstrijd wordt gewijzigd, wordt : in de voorrondes, de rangschikking aangepast ; vanaf de wedstrijden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, de in het ongelijk gestelde club bij de volgende ronde vervangen door de club die het pleit won. Het Provinciaal Comité kan de schuldige club bovendien een boete opleggen. Art. 13. Er kan geen Hoger beroep aangetekend worden tegen de beslissingen van het Provinciaal Comité, genomen in het kader van de Beker van Brabant. Art. 14. De gekwalificeerde clubs voor de Beker van België worden aangeduid rekening houdend met de behaalde bekeruitslagen van de clubs uit Brabant Voetbal Vlaanderen en met het feit dat de clubs die op het einde van het seizoen dalen uit 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen van ambtswege in aanmerking komen voor deelneming. Ingeval van ex-aequo, is de club met de grootste sportactiviteit gedurende het lopend seizoen gekwalificeerd. Is er nog steeds een gelijke stand, dan wordt de plaats toegewezen aan de club met de hoogste anciënniteit.
UITDELING VAN DE SCHEIDSRECHTERSKAARTEN
do, 26 jul 2018 08:58:19 +0200
Gelieve te noteren dat de uitdeling van de scheidsrechterskaarten 2018/2019 zal plaatsvinden in de verschillende Vriendenkringen. Alle kaarten zullen steeds aanwezig zijn : Donderdag 16 augustus 2018 om 19u00: Kampenhout / Leuven - Café De Ton - Markt 26 - 3150 Haacht. Vrijdag 17 augustus 2018 om 19u30: Tienen / Scherpenheuvel-Zichem - kantine KFC Zichem - Kwalijkstraat z/n - 3271 Scherpenheuvel-Zichem. Vrijdag 31 augustus 2018 om 19u30: Pepingen / Asse - Saviocentrum - Stationsstraat 275 - 1700 Dilbeek. Daarna zullen alle scheidsrechterskaarten aanwezig zijn op de volgende trainingen : Donderdag 13 september 2018: training Site Bosveld - Heirbaan 9 - 1830 Machelen. Donderdag 27 september 2018: training Zijp 14/16 - 1780 Wemmel (sportschool Wemmel) Vanaf 10.10.2018 kunnen de niet-uitgedeelde kaarten "persoonlijk" afgehaald worden op het secretariaat (Route de Bruxelles 486 - 1480 Tubize) tijdens de kantooruren (van maandag tot vrijdag tussen 08u30 en 12u en tussen 13u en 16u). Graag een seintje op voorhand.
AANPASSING VERPLAATSINGSKOSTEN
zo, 08 jul 2018 11:47:40 +0200
De individuele verplaatsingskosten worden jaarlijks op 01.07 aangepast aan het KB van 18.01.1965 houdende algemene regeling van reiskosten. Als basis geldt op 1.07.2017 een verplaatsingskost van 2,80 EUR/blok. Op 01.01.2017 bedroeg de wettelijke reisvergoeding 0,3363 EUR/km. Het nieuwe bedrag na jaarlijkse aanpassing = 2,80 x wettelijke reisvergoeding op 01.01 voorafgaand het seizoen 0,3363 Het aldus herziene bedrag wordt afgerond naar de hogere of lagere 0,10 EUR, naargelang al dan niet de 0,05 EUR bereikt wordt. Daar op 01.01.2018 de wettelijke reisvergoeding 0,3460 EUR/km bedraagt, is de verplaatsingskost voor het seizoen 2018- 2019: 2,80 x 0,3460/0,3363 = 2,88 EUR/blok, of afgerond 2,90 EUR/blok , met een minimum van 5,80 EUR.

rssfeedwidget.com