BUREAU ARBITRAGE VLAAMS-BRABANT Feed
GROUP S CUP 2018/2019
di, 07 aug 2018 01:26:37 +0200
Vervangingen In de bekerwedstrijden wordt een vervanging van maximum 4 spelers toegelaten. Modaliteiten Principes Verplichte deelname van alle clubs uit 4 de , 3 de , 2 de en 1 ste Provinciale, behalve de eerste B-ploegen, die niet mogen deelnemen aan de competitie. Voorronde ACFF Zie modaliteiten Brabant ACFF. Voorronde Voetbal Vlaanderen De ploegen van de 1 ste en 2 de Provinciale worden, na loting door het Provinciaal Organisatiecomité van Brabant Voetbal Vlaanderen, in twee reeksen ingedeeld (reeks A en B). De ploegen van de 3 de en 4 de Provinciale worden door het Provinciaal Organisatiecomité van Brabant Voetbal Vlaanderen onderverdeeld in twee gewestelijke reeksen. Elke reeks moet een paar aantal ploegen bevatten. Indien het aantal ploegen van 3 de en 4 de Provinciale geen paar getal zou zijn, wordt de deelneming van de club met het meeste recente stamnummer geweigerd. Elke ploeg speelt vier wedstrijden in een voorronde, twee thuis en twee op verplaatsing, met een reeks van vijf strafschoppen na elke wedstrijd. Na de voorziene vier wedstrijden, wordt er in elke reeks een rangschikking opgemaakt, in volgorde van belangrijkheid, rekening houdend met : 1. het aantal behaalde punten ; 2. het aantal gewonnen wedstrijden ; 3. het doelpuntensaldo (gescoorde min geïncasseerde doelpunten) ; 4. het hoogst aantal gescoorde doelpunten ; 5. het hoogst aantal doelpunten gescoord op verplaatsing ; 6. het laagste aantal doelpunten geïncasseerd op verplaatsing ; 7. het grootste aantal gescoorde strafschoppen na de 4 wedstrijden ; 8. de loting door het Provinciaal Comité van Brabant. In Brabant Voetbal Vlaanderen betwisten de eerste vier gerangschikte ploegen van elke reeks (samen 16 ploegen) de verdere bekercompetitie. Deze wordt gespeeld, na loting door het Provinciaal Organisatiecomité van Brabant Voetbal Vlaanderen, met rechtstreekse uitschakeling. In deze wedstrijden zullen de ploegen uit de reeksen C en D automatisch als thuisploeg uitgeloot worden tegen een ploeg uit de reeksen A en B. Nadien worden, na loting door het Provinciaal Organisatiecomité, tussen de clubs van Brabant Voetbal Vlaanderen de volgende drie rondes gespeeld, met rechtstreekse uitschakeling, om een finalist aan te duiden. Finale De finale wordt gespeeld op neutraal terrein tussen de finalist van Brabant Voetbal Vlaanderen en de finalist van Brabant ACFF. Reglement Art. 1. De organisatie is in handen van een comité ad hoc, bestaande uit evenveel leden van het PC Brabant Voetbal Vlaanderen als het PC Brabant ACFF. De disciplinaire aangelegenheden en geschillen worden, naar gelang het geval, behandeld door afzonderlijk het PC Brabant Voetbal Vlaanderen of het PC Brabant ACFF, behalve voor de finale, waarvoor indien nodig een kamer ad hoc, bestaande uit twee leden van de PC Brabant Voetbal Vlaanderen en twee leden van het PC Brabant ACFF, wordt samengesteld Art. 2. De competitie wordt begiftigd met een beker. De spelers van de ploegen die hebben deelgenomen aan de finale, evenals de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters die de finale hebben geleid, ontvangen een trofee. Art. 3. Tot en met de aanduiding van de finalisten, hebben de bevoegde Provinciale Comités tot taak de kalender van de wedstrijden op te maken en over te gaan tot loting van de tegenstrevers en aanduiding van het terrein waarop de wedstrijd dient gespeeld te worden, zijnde dit van de 1 ste door loting aangeduide club. Art. 4. Voor iedere forfait worden de drie punten van de wedstrijd en vijf doelpunten aan de rechthebbende club toegekend, evenals een vergoeding van € 125,00. Art. 5. In de voorronde is er geen verdeling van ontvangsten. Nadien ontvangt de thuisclub 1/3 de van de inkomgelden, de bezoekende club 2/3 de van de inkomgelden. De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende club haar verplaatsingskosten draagt. Art. 6. De spelers moeten voldoen aan alle reglementaire kwalificatie-voorwaarden. De vier op het wedstrijdblad vermelde wisselspelers mogen als vervangers aan het spel deelnemen. Art. 7. Het wedstrijdblad moet digitaal verstuurd worden. Art. 8. Wanneer, na de voorronde, een wedstrijd onbeslist eindigt, zal de winnaar aangeduid worden door middel van een strafschoppenserie zoals voorzien bij de Spelregels. Art. 9. De datum en de plaats van de finale worden door het organisatiecomité ad hoc vastgesteld. Elke club zal vijf toegangskaarten voor de finale moeten aankopen. De rekening-courant van de club zal ambtshalve gedebiteerd worden met het verschuldigde bedrag. Art. 10. Iedere klacht moet op straffe van nietigheid via E-kickoff of aangetekend ingediend worden bij het Algemeen Secretariaat van de KBVB, Houba de Strooperlaan, 145 te 1020 Brussel en op straffe van verval uiterlijk de tweede kalenderdag, volgend op de wedstrijd, waarop ze slaat. Art. 11. Indien een klacht betreffende een vergissing welke door de scheidsrechter wordt begaan bij het toepassen van de spelwetten gegrond wordt erkend en het bevoegd comité de mening toegedaan is dat de gezegde vergissing de uitslag van de wedstrijd heeft beïnvloed, zal deze wedstrijd beschouwd worden als geëindigd op een gelijk spel. In dat geval zal de winnaar door loting worden aangeduid. Art. 12. Indien een klacht betreffende feiten van sportieve aard of kwalificatie van spelers gegrond wordt bevonden en de uitslag van de wedstrijd wordt gewijzigd, wordt : in de voorrondes, de rangschikking aangepast ; vanaf de wedstrijden gespeeld met rechtstreekse uitschakeling, de in het ongelijk gestelde club bij de volgende ronde vervangen door de club die het pleit won. Het Provinciaal Comité kan de schuldige club bovendien een boete opleggen. Art. 13. Er kan geen Hoger beroep aangetekend worden tegen de beslissingen van het Provinciaal Comité, genomen in het kader van de Beker van Brabant. Art. 14. De gekwalificeerde clubs voor de Beker van België worden aangeduid rekening houdend met de behaalde bekeruitslagen van de clubs uit Brabant Voetbal Vlaanderen en met het feit dat de clubs die op het einde van het seizoen dalen uit 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen van ambtswege in aanmerking komen voor deelneming. Ingeval van ex-aequo, is de club met de grootste sportactiviteit gedurende het lopend seizoen gekwalificeerd. Is er nog steeds een gelijke stand, dan wordt de plaats toegewezen aan de club met de hoogste anciënniteit.
UITDELING VAN DE SCHEIDSRECHTERSKAARTEN
do, 26 jul 2018 08:58:19 +0200
Gelieve te noteren dat de uitdeling van de scheidsrechterskaarten 2018/2019 zal plaatsvinden in de verschillende Vriendenkringen. Alle kaarten zullen steeds aanwezig zijn : Donderdag 16 augustus 2018 om 19u00: Kampenhout / Leuven - Café De Ton - Markt 26 - 3150 Haacht. Vrijdag 17 augustus 2018 om 19u30: Tienen / Scherpenheuvel-Zichem - kantine KFC Zichem - Kwalijkstraat z/n - 3271 Scherpenheuvel-Zichem. Vrijdag 31 augustus 2018 om 19u30: Pepingen / Asse - Saviocentrum - Stationsstraat 275 - 1700 Dilbeek. Daarna zullen alle scheidsrechterskaarten aanwezig zijn op de volgende trainingen : Donderdag 13 september 2018: training Site Bosveld - Heirbaan 9 - 1830 Machelen. Donderdag 27 september 2018: training Zijp 14/16 - 1780 Wemmel (sportschool Wemmel) Vanaf 10.10.2018 kunnen de niet-uitgedeelde kaarten "persoonlijk" afgehaald worden op het secretariaat (Route de Bruxelles 486 - 1480 Tubize) tijdens de kantooruren (van maandag tot vrijdag tussen 08u30 en 12u en tussen 13u en 16u). Graag een seintje op voorhand.
AANPASSING VERPLAATSINGSKOSTEN
zo, 08 jul 2018 11:47:40 +0200
De individuele verplaatsingskosten worden jaarlijks op 01.07 aangepast aan het KB van 18.01.1965 houdende algemene regeling van reiskosten. Als basis geldt op 1.07.2017 een verplaatsingskost van 2,80 EUR/blok. Op 01.01.2017 bedroeg de wettelijke reisvergoeding 0,3363 EUR/km. Het nieuwe bedrag na jaarlijkse aanpassing = 2,80 x wettelijke reisvergoeding op 01.01 voorafgaand het seizoen 0,3363 Het aldus herziene bedrag wordt afgerond naar de hogere of lagere 0,10 EUR, naargelang al dan niet de 0,05 EUR bereikt wordt. Daar op 01.01.2018 de wettelijke reisvergoeding 0,3460 EUR/km bedraagt, is de verplaatsingskost voor het seizoen 2018- 2019: 2,80 x 0,3460/0,3363 = 2,88 EUR/blok, of afgerond 2,90 EUR/blok , met een minimum van 5,80 EUR.
HET VERNIEUWDE BUREAU ARBITRAGE VLAAMS-BRABANT
ma, 02 jul 2018 02:19:27 +0200
Hallo iedereen, vandaag 1 juli 2018 start het vernieuwde Bureau Arbitrage Vlaams-Brabant, doch vooreerst wil ik de ontslagnemende leden van harte danken voor hun jarenlange onbaatzuchtige en belangeloze inzet voor het voetbal en meer speciaal voor de Brabantse arbitrage. George Pollet - Francois Gerard en Hubert Verdoodt hartelijk dank voor deze talrijke jaren van inzet. Ik verwelkom meteen de nieuwkomers in de groep en dank hen voor de motivatie om mee in dit verhaal te willen stappen. voorzitter Luc REMS - Verantwoordelijke 1P en algemene werking hoofdopleiders Roel Bensch - Verantwoordelijke 2P Marc Vanlaeken - Verantwoordelijke 3 en 4 P Sven Van Extergem - Verantwoordelijke assistenten Stany Op De Beeck - Verantwoordelijke J Carla De Boeck - Verantwoordelijke Dames en opvolging talenten Hubert Ruysseveldt - Afgevaardigde voor KVV provincie Vlaams-Brabant opleiders Marcel De Jongh - Medeverantwoordelijke 2P Bosmans Philippe - Medeverantwoordelijke 3P Danny Verdeyen - Medeverantwoordelijke assistenten Eddy Verhaegen - Medeverantwoordelijke J Paul Janssen - Psychologische begeleiding - coach Yvan Longin - Verantwoordelijke fysieke paraatheid - trainingen Michel Dekeyser - Medeverantwoordelijke testen - trainingen Joël Thiry - Medeverantwoordelijke testen - trainingen Olivier Troch - Medeverantwoordelijke testen - trainingen We wensen iedereen een deugddoende vakantie en een optimale voorbereiding toe, we hebben zeker afspraak op 22 augustus 2018 te Veltem, ter gelegenheid van de jaarlijkse fysieke testen en het theoretische examen. Prettige vakantie iedereen.
BENOEMING HOOFDOPLEIDERS EN OPLEIDERS ARBITRAGE 2018/219
vr, 22 jun 2018 08:54:59 +0200
De Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen besliste in zitting van 13 juni 2018, op voorstel van Kris Bellon, verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen én de respectievelijke voorzitters van de Provinciale Bureaus Voetbal Vlaanderen, volgende hoofdopleiders en opleiders voetbal en futsal te benoemen voor het seizoen 2018-2019: zie pdf
ENQUETE
za, 19 mei 2018 12:45:37 +0200
Professor Jean-Michel DE WAELE en zijn team van de Vrije Universiteit Brussel lanceren een breed onderzoek over scheidsrechters. Ondanks hun belangrijkheid is er heel weinig (geschreven) onderzoek naar. Hij zou graag te weten komen wie de scheidsrechters vandaag zijn. Hoe zijn ze het geworden? Welke zijn hun motivaties? En hun moeilijkheden? De enquête is anoniem en duurt slechts enkele minuten. Wij danken jullie voor de medewerking. Voor de enquête - druk hier
NIEUW ADRES SECRETARIAAT BAB-VV
za, 19 mei 2018 01:33:18 +0200
Gelieve te noteren dat het secretariaat van het Bureau Arbitrage Brabant Voetbal Vlaanderen op datum van 28.05.2018 verhuist naar het volgende adres : Rue de Bruxelles 486 - 1480 Tubize vanaf 30.05.2018 telefonisch te bereiken via 02/367 67 11
AANSTELLING NIEUWE VOORZITTER BAB-VV
do, 10 mei 2018 19:32:08 +0200
De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen nam op dinsdag 24 april akte van het ontslag op 30 juni 2018 van de heer Georges Pollet als Voorzitter van het Bureau Arbitrage Vlaams- Brabant en benoemde de heer Luc Rems als zijn opvolger voor de duur van één jaar. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen wensen Georges te bedanken voor zijn jarenlange inzet en heten Luc welkom in het Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen.
FYSIEKE TESTEN EN THEORETISCH EXAMEN BAB-VV
do, 10 mei 2018 19:30:41 +0200
De fysieke testen, het theoretisch examen en het geven van de instructies voor het seizoen 2018/2019 uitgaande van het Bureau Arbitrage Brabant VV, hebben plaats op woensdag 22 augustus 2018. De deelname aan de testen is verplicht. De eerste hulp is verzekerd door een geneesheer en het Rode Kruis. Niet deelnemen of niet slagen aan de fysieke testen brengt een verschuiving met zich mede naar een lagere categorie. Locatie: terreinen van HO Veltem - Complex " Ivo Van Damme " - Overstraat 21 te Veltem. Scheidsrechters of assistenten die in de onmogelijkheid verkeren deel te nemen aan de fysieke testen of het theoretisch examen worden verzocht dit onmiddellijk kenbaar te maken Elke afmelding dient schriftelijk verantwoord te worden.

rssfeedwidget.com