Nyheter
Rapport om bostadsanpassningsbidragen 2019
Efter ett uppehåll i Boverkets rapporter om bostadsanpassningsbidragen har Boverket nu i en ny rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019.
Regeringen har beslutat om tillfälligt bidrag till allmänna samlingslokaler
Regeringen har beslutat om ökade anslag till allmänna samlingslokaler och inför samtidigt ett tillfälligt organisationsbidrag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.
Boverket deltar på Mål 11-veckan för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik
På mål 11-veckan 19-22 oktober arrangerar Boverket tre sessioner och deltar i fyra sessioner som ska stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommuner och regioner.
Vägledning om buller från idrottsplatser
Boverket har tagit fram en rapport med vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Den kan användas vid olika situationer, men är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövn...
Boverket vägleder kommuner om takras
Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säker...
Boverket presenterar nya beräkningar av bostadsbristen
462 000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. Det är hushåll som har en orimlig boendesituation och som saknar ekonomiska möjligheter att ta sig ur den. Det framgår av den rapport om bostadsbr...
Nya regler för detaljplaner från och med den 1 oktober
Boverket har beslutat om nya regler för detaljplaner. Reglerna gäller både detaljplanens innehåll och hur informationen ska hanteras digitalt. Reglerna träder i kraft 1 oktober. Samma dag klockan 14 informerar vi om nyheterna i ett webbseminarium.
Dokumentation från konferens Gestaltad livsmiljö 2020
Dokumentation från dialog med 1800 deltagare om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Se film från konferensen Gestaltad livsmiljö 2020 och ta del av material kopplat till politiken om...
Boverkets digitala PBL-dagar 2020 öppna för anmälan
Nu kan du anmäla dig till två online-dagar späckade med fördjupande föreläsningar och diskussionsseminarier i aktuella och knepiga PBL-frågor! Anmäl dig i vårt kalendarium.
Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Vi har särskilt tittat på klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser samt tagit ställning till möjligheterna till undantag enligt...
Dialogmöten och digital vägledning om gestaltad livsmiljö
Det är ett rekordstort intresse med 1700 anmälda till den digitala heldagskonferensen om gestaltad livsmiljö torsdag den 3 september. Bland de medverkande finns kulturminister Amanda Lind, riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekt Mia Hägg och Norges riksa...
Boverket skriver upp sin byggprognos
Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Boverket skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder och 2021 påbörjas 42 500 bostäder.
31 augusti sista ansökningsdagen för stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
Ansökningsomgången för stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran stänger den 31 augusti 2020.
Digital tillämpning av plan- och bygglagen kan bidra till ökat bostadsbyggande
Boverket vill fortsätta arbetet med att utveckla förutsättningar för en effektiv digital samhällsbyggnadsprocess med hög rättssäkerhet för medborgare, företag och beslutsfattare. Det framgår av den slutrapport som Boverket i dag lämnar till regeringen eft...
ÖP-modell 2.1 med databas
Boverket publicerar nu en ny version av ÖP-modellen med en databas. Databasmodellen levereras i två olika format, dels en ESRI filbaserad geodatabas och dels som en xml-fil (XML-arbetskatalogdokument). Databasmodellen ska underlätta för er i kommunen att...
Statistik för stöd och bidrag som Boverket hanterar
Ta del av uppdaterad statistik för de stöd och bidrag som Boverket hanterar. Statistiken uppdateras varje månad utifrån att nya ansökningar beviljas medel och utbetalningar görs.
Lagändringar i PBL 1 augusti 2020
Den 1 augusti träder nya ändringar i Plan- och bygglagen, PBL, i kraft. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.
Nu kan fler branscher söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst
Från och med idag den 31 juli kan nu fler branscher söka lokalhyresstöd i Boverkets e-tjänst. Det gäller hyresvärdar till bland annat bilverkstäder, trafikskolor och porträttfotografering som kan söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.
Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli
Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.
Boverket vägleder kommuner om takras
Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säker...

rssfeedwidget.com