Nyheter
950 anmälda till årets digitala PBL-dagar!
Snart är det dags för årets digitala PBL-dagar! I år blir vi fler än någonsin. Den 25-26 november kommer över 950 personer runt om i landet bänka sig för att se, höra och bidra med sin kunskap i diskussioner om tillämpningen av PBL.
Nu kan du som enskild näringsidkare söka omsättningsstöd
Den 10 november öppnar Boverkets e-tjänst för dig som vill söka omsättningsstöd för enskilda näringsidkare.
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare införs
Regeringen har den 5 november 2020 beslutat om ett nytt stöd i syfte att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av sjukdomen covid-19. Stödet handläggs av länsstyrelsen, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet. Ansök...
Låt staden grönska – en föreläsningsserie om urbana ekosystemtjänster
Genom att låta grönskan ta plats i våra städer bidrar vi till ökad hälsa, livskvalitet och biologisk mångfald. Boverket är en del av en föreläsningsserie om ekosystemtjänster och gestaltad livsmiljö som sänds på UR.
Så tillämpas barnkonventionen i samhällsplaneringen
Många olika metoder och arbetssätt används för att tillämpa barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling. Det är en av slutsatserna i Boverkets rapport som kartlagt och analyserat kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt PBL...
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Förordningen om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare har ännu inte beslutats av regeringen. Länsstyrelsen kommer att ansvara både för handläggning och all information angående stödet.
Sök organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler
Föreningar och stiftelser som tillhandahåller allmänna samlingslokaler kan nu söka ett tillfälligt organisationsbidrag. Syftet är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.
EU har lanserat Level(s) för hållbart, cirkulärt byggande
I oktober 2020 lanserade EU Kommissionen Level(s) som är ett gemensamt europeiskt ramverk för att bedöma och mäta byggnaders hållbarhet ur ett miljöperspektiv, hälsoperspektiv och ekonomiskt perspektiv.
Rapport om bostadsanpassningsbidragen 2019
Efter ett uppehåll i Boverkets rapporter om bostadsanpassningsbidragen har Boverket nu i en ny rapport sammanställt kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidrag, reparationsbidrag och återställningsbidrag under 2019.
Regeringen har beslutat om tillfälligt bidrag till allmänna samlingslokaler
Regeringen har beslutat om ökade anslag till allmänna samlingslokaler och inför samtidigt ett tillfälligt organisationsbidrag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.
Boverket deltar på Mål 11-veckan för att stärka kopplingen mellan forskning och praktik
På mål 11-veckan 19-22 oktober arrangerar Boverket tre sessioner och deltar i fyra sessioner som ska stärka kopplingen mellan forskning och praktik och skapa omställningskraft i kommuner och regioner.
Vägledning om buller från idrottsplatser
Boverket har tagit fram en rapport med vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Den kan användas vid olika situationer, men är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövn...
Boverket vägleder kommuner om takras
Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säker...
Boverket presenterar nya beräkningar av bostadsbristen
462 000 hushåll i landet är trångbodda och drygt 56 000 hushåll av dem har också en ansträngd boendeekonomi. Det är hushåll som har en orimlig boendesituation och som saknar ekonomiska möjligheter att ta sig ur den. Det framgår av den rapport om bostadsbr...
Nya regler för detaljplaner från och med den 1 oktober
Boverket har beslutat om nya regler för detaljplaner. Reglerna gäller både detaljplanens innehåll och hur informationen ska hanteras digitalt. Reglerna träder i kraft 1 oktober. Samma dag klockan 14 informerar vi om nyheterna i ett webbseminarium.
Dokumentation från konferens Gestaltad livsmiljö 2020
Dokumentation från dialog med 1800 deltagare om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö i relation till människans möjligheter och behov. Se film från konferensen Gestaltad livsmiljö 2020 och ta del av material kopplat till politiken om...
Boverkets digitala PBL-dagar 2020 öppna för anmälan
Nu kan du anmäla dig till två online-dagar späckade med fördjupande föreläsningar och diskussionsseminarier i aktuella och knepiga PBL-frågor! Anmäl dig i vårt kalendarium.
Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Vi har särskilt tittat på klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser samt tagit ställning till möjligheterna till undantag enligt...
Dialogmöten och digital vägledning om gestaltad livsmiljö
Det är ett rekordstort intresse med 1700 anmälda till den digitala heldagskonferensen om gestaltad livsmiljö torsdag den 3 september. Bland de medverkande finns kulturminister Amanda Lind, riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekt Mia Hägg och Norges riksa...
Boverket skriver upp sin byggprognos
Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Boverket skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder och 2021 påbörjas 42 500 bostäder.

rssfeedwidget.com